Version imprimable FAQ

O produkte

EasyLiner je poistný balíček, ktorý vás chráni pred faktúrami nezaplatenými doma aj za hranicami. Súčasťou tohto balíčku sú tri základné prvky, ktoré pomáhajú zaistiť efektívne riadenie platieb na faktúru: 

informácie, vďaka ktorým môžete znížiť riziko neplatenia,vymáhania neuhradených faktúr,odškodnenia neplatenia v prípadoch, kedy uhradenie faktúry trvá príliš dlho alebo odberateľ skrachuje.

Tento jedinečný „all-inclusive“ poistný balíček je k dispozícii za menej než jedno percento z vašich predajov na faktúru, samozrejme v závislosti na sektore vášho podnikania a po vyhodnotení ďalších faktorov rizika. 

O produkte