Version imprimable

Odškodnenie

Nech sa s vašimi zákazníkmi, na ktorých sa vzťahuje naše poistenie, stane čokoľvek, zo strát ktoré vám vzniknú v dôsledku neuhradenia faktúr obdržíte odškodnenie. Vaše peňažné toky tak nebudú prerušené a dopady škôd budú zmiernené, čo vám umožní pokračovať vo svojom doterajšom podnikaní. Vďaka poistnému balíčku EasyLiner získate 85% náhradu a k jej vyplateniu dôjde len tri mesiace po tom, čo od vás obdržíme oznámenie o neplatení vášho zákazníka.

Odškodnenie