Version imprimable

Pokojný spánok

Kompletný balíček monitorovania rizika neplatenia, vymáhania neuhradených faktúr a prípadného odškodnenia predstavuje pre vašu spoločnosť pokoj a bezpečie. To všetko pre vás zaisťuje poistiteľ s výborným hodnotením (AA- podľa agentúry Moody's).

Vzhľadom k tomu, že za svoje straty obdržíte náhradu, môžete sa vyhnúť korekciám pohľadávok v súvahe.

Pokojný spánok