Version imprimable

Prevádzková efektivita

Poistenie pohľadávok sa stáva medzi najúspešnejšími malými a strednými podnikmi osvedčeným postupom – poistenie tieto podniky jednak chráni, a taktiež pomáha skvalitniť interne riadenie pohľadávok.

Pokiaľ si zvolíte poistenie EasyLiner, vaše náklady na nezaplatené faktúry (a súvisiace výdavky na vymáhanie pohľadávok), ktoré nie je možné vopred presne stanoviť, sa premenia vo vopred danú sumu, ktorá sa už nemôže zvýšiť.

Prevádzková efektivita